GDPR

Integritetspolicy Back Up Partner AB
Denna policy beskriver hur vi på Back Up Partner (org.nr 556741-6903) samlar in, använder och
skyddar dina personuppgifter.
Personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera ordrar, nyhetsbrev mm för den löpande
affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel när
det görs förfrågningar och läggs ordrar samt när man väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller
kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där kunder registrerat sig. Uppgifterna vi samlar
inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver lagra
för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I de fall kunder väljer att hantera sin handel via E-handel
så berörs denna hantering av Askås programvara för E-handel.
Allt detta hanteras, sparas och bevaras på ett tryggt och säkert sätt enl. nedan:
Så används data vi samlar in och lagrar:
Dina uppgifter används för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter, förfrågningar och
andra typer av utskick. Vi säljer inte, hyr ut distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för en
obehörig tredje part.
Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra
legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som
företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra
affärskontakter.
Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till
personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra
transportleverantörer.
Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge kunder fortsätter handla av oss. Om kunder
aktivt vill avregistrera sig upphör databehandlingen och vi tar bort personuppgifter från vårt
kundregister. Uppgifterna raderas automatiskt efter 5 år i vårat ordersystem, efter senast avslutat
uppdrag/beställning. Anledningen till att vi sprarar uppgifterna i 5 år trots icke-kontinuerligt
samarbete är för att vi har märkt att kunder ofta återkommer och alla återkommer inte lika ofta.
Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.
Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers
tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och
skyddade.
Kunders val och rättigheter
Som kund har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund har
rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband
med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna
från vårt register. Avregistrering sker antingen via länken i våra nyhetsbrev eller genom att ringa
Tel: 019 – 20 65 50 alternativt skicka mail till info@backuppartner.se
Jonas Justermark
VD – Back Up Partner AB

 

Integritetspolicy Back Up Formagram AB
Denna policy beskriver hur vi på Back Up Formagram AB (org.nr 556717-9493) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
Personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera ordrar, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel när det görs förfrågningar och läggs ordrar samt när man väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där kunder registrerat sig. Uppgifter kan också komma oss tillhanda från huvudkontoret till den kedja ni tillhör. Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver lagra för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Så används data vi samlar in och lagrar:
Dina uppgifter används för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter, förfrågningar och andra typer av utskick. Vi säljer inte, hyr ut distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för en obehörig tredje part.
Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.
Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge kunder fortsätter handla av oss. Om kunder aktivt vill avregistrera sig upphör databehandlingen och vi tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Uppgifterna raderas automatiskt efter 5 år i vårat ordersystem, efter senast avslutat uppdrag/beställning. Anledningen till att vi sprarar uppgifterna i 5 år trots icke-kontinuerligt samarbete är för att vi har märkt att kunder ofta återkommer och alla återkommer inte lika ofta. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Kunders val och rättigheter
Som kund har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker antingen via länken i våra nyhetsbrev eller genom att ringa Tel: 019 – 20 65 60 alternativt skicka mail till info@formagram.se
Lars Olsson
VD – Back Up Formagram AB